Logopèdia

La logopèdia tracta les patologies relacionades amb el llenguatge, la veu, la parla, l’audició i la deglució, està dirigida tant a nens i adolescents, com a adults.

El nostre equip de professionals, integrat per metge rehabilitador, otorinolaringòleg, foniatra, logopeda i psicòleg, realitza tractaments responent a les necessitats específiques de cada persona. Per a portar-los a terme, es realitza una primera visita, l’estudi diagnòstic, l’elaboració del pla de treball, la intervenció i, finalment, l’informe d’alta.

Mantenim contacte permanent amb la família, l’escola, les entitats educatives i els diferents metges especialistes. Tota posant a disposició dels nostres clients una plataforma interactiva online per completar els tractaments amb exercicis d’estimulació cognitiva.

Tractem diverses patologies:

  • Alteració en la veu per causes orgàniques o funcionals: disfonia, afonia i paràlisi de corda vocal
  • Trastorn en l’adquisició i desenvolupament del llenguatge en el nen: disfàsia (TEL)
  • Dificultats en el desenvolupament de la parla (dislàlies): dificultats en l’articulació dels sons (fonemes) de la parla: / r /, / s /, / d /, etc
  • Alteracions orofacials: inclou alteracions dentofacials, deglució atípica, respiració bucal, incorrecta posició de la llengua i els llavis en repòs o en deglutir. Tractament d’alteracions craniofacials, càncer de cap, coll, traumatismes de cara, paràlisi facial
  • Alteració del ritme i fluïdesa de la parla: disfèmia (tartamudesa) i taquifèmia
  • Trastorns del llenguatge, de la parla i de la deglució d’origen neurològic: afàsia, disàrtria i disfàgia
  • Dificultats en el procés d’adquisició de la lectura i l’escriptura: dislèxia, disgrafia i disortografia
  • Trastorns de l’audició: sordeses postlocutives i rehabilitació en persones amb implants coclears