Política de qualitat

La Corporació Fisiogestión, estableix la seva Política de Qualitat en tres dimensions:

  • Qualitat de Servei, mitjançant una estratègia d’atenció centrada en el pacient que garanteixi la plena satisfacció dels clients interns i externs.
  • Qualitat Tècnica, amés del correcte compliment terapèutic, evidenciat en els nostres registres clínics, s’aporta com a valor afegit l’Educació Sanitària en totes les seves línies assistencials i formatives.
  • Qualitat Corporativa, assegurant que l’estratègia a desenvolupar en tots els nostres serveis, és entesa pels nostres clients interns i s’orienta cap a un model d’excel·lència.

Mitjançant aquesta Política de Qualitat la Corporació Fisiogestión, vol orientar totes les seves activitats cap a un procés de millora contínua.

Els nostres valors corporatius estan orientats cap a un model de gestió participatiu de tots els nostres professionals, sent aquesta la font principal de creativitat de la nostra corporació.

Des del Comitè de Direcció es donen les pertinents directrius per assolir aquest procés de millora contínua dins d’un marc d’equitat i eficiència que es pugui mesurar.

La Corporació Fisiogestión es compromet a complir tots els requisits legals i reglamentaris.

Responsabilitat social corporativa

A Corporació Fisiogestión treballem per millorar la qualitat de vida de les persones, comprometent-nos també amb l’entorn i la nostra societat. Des de l’any 2002 els nostres plans estratègics inclouen objectius que ens permeten avançar dia a dia cap a un model d’empresa encara més responsable i compromesa.

Traslladem aquesta filosofia tant internament com externament.

En l’àmbit intern, ens centrem a millorar les condicions de prestació professional, fomentar el desenvolupament de les persones que formen part de l’organització, incrementar el seu sentiment de pertinença a la Corporació i desenvolupar una imatge externa positiva de la nostra empresa, ja sigui davant l’Administració com davant els usuaris finals dels nostres serveis.

Una de les plataformes per a les nostres accions externes és la Fundació Espai Salut (FES), creada l’any 2004. FES, és una entitat privada sense ànim de lucre dedicada fonamentalment a accions de promoció, prevenció i millora de la salut i de la qualitat de vida de col·lectius amb un nivell de fragilitat elevat com són la gent gran, persones amb dependència i els seus cuidadors. La fundació actua en l’àmbit nacional i internacional mitjançant programes d’educació sanitària, estimulació, atenció, formació i investigació, entre d’altres.

Igualment tenim cura del nostre entorn, comprometent-nos amb el medi ambient en el reciclatge de residus i aprofitament del paper.

MEMÒRIA: Responsabilitat social corporativa