Espera Activa

Espera Activa és una col·lecció de fulls d’educació sanitària dirigida a pacients que estan en espera d’iniciar un procés de rehabilitació.

L’objectiu és convertir aquest temps d’espera en un període actiu, en el que la persona pugui seguir una sèrie de recomanacions i exercicis que l’ajudaran a gestionar el dolor, evitar mals hàbits i preparar-se per a iniciar la rehabilitació en les millors condicions possibles.