Avis Legal

Informació General

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa a l’usuari que Corporació Fisiogestión posa a disposició aquesta web amb l’objectiu de donar a conèixer tots els seus productes i serveis.

El responsable d’aquesta WEB és Corporación de Administración Sanitaria, AIE amb NIF V-62831177 i domicili a carrer Casp, 79, 5a Planta, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tomo 34729, Folio 1, Hoja B 256360, Inscripción 1. Qualsevol usuari que desitgi posar-se en contacte amb nosaltres pot fer-ho al Carrer Casp, 79, 5a planta, 08013 de Barcelona o mitjançant correu electrònic a juridic@fisiogestion.com o telèfon al 93/513.16.90.

Condicions generals d’us

Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el seu paper d’usuari i el compromet al compliment de les condicions aquí disposades, així com qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació. Per això us convidem a revisar el present text, així com la nostra Política de Privacitat.

Continguts

Aquesta web té per objectiu donar a conèixer les activitats i els serveis que presta Corporació Fisiogestión. Ens reservem el dret de fer, en qualsevol moment i sense previ avís, modificació dels seus Continguts. La informació que conté aquesta web és de caràcter divulgatiu i en cap cas pretén ser un substitutiu de cap prescripció assistencial. Cap dels Continguts té com a finalitat ser emprat per a diagnòstic o tractament i per tant, Corporació Fisiogestión no assumirà cap responsabilitat sobre l’ús inadequat dels Continguts del seu lloc web.

Enllaços

El responsable del lloc web posa enllaços a disposició dels usuaris per facilitar la recerca i l’accés a la informació, serveis i altres continguts rellevants disponibles a Internet. Els enllaços o links habilitats en aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre els quals el responsable del lloc web no exerceix cap tipus de control.

El responsable del lloc web no assumeix cap deure de vigilar ni de verificar les informacions o continguts dels altres llocs web als quals pugui accedir per mitjà dels enllaços existents en aquell. No obstant això, assumeix exclusivament el deure de suprimir del lloc web, amb la major brevetat possible, les informacions, continguts o serveis que no es corresponguin amb la realitat, o puguin induir a error o causar dany a l’usuari.

Codi de Conducta o Tercer de Confiança

El responsable del web es troba adherit al codi de conducta de la Unió Catalana d’Hospitals.

Exclusió de garanties i responsabilitat:

Corporació Fisiogestion s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada en la seva WEB, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest. Des d’aquesta web es pot redirigir l’usuari a continguts de tercers aliens a la mateixa i dels quals, atès que el responsable del lloc web no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat al respecte.

Corporació Fisiogestion no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en el lloc web del responsable del lloc web. No obstant això i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, el responsable del lloc web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, si s’escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

Propietat Intel·lectual:

Queden reservats tots els drets d’explotació. Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles, i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. Independentment de la finalitat perquè fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de Corporación Fisiogestion en tant que responsable del lloc web.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual i industrial del autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués sorgir respecte als mateixos.

El usuari del lloc web s’haurà d’abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en el mateix. Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: juridic@fisiogestion.com


Darrera actualització: Febrer 2019