Podologia

La podologia tracta els problemes dels peus més freqüents com dolor, durícies, berrugues, ungles clavades i peu diabètic, estudiant el comportament biofisiològic dels peus i les seves alteracions orto-funcionals i afeccions patològiques.

Els nostres podòlegs desenvolupen activitats dirigides al diagnòstic i tractament de les afeccions i deformitats dels peus, mitjançant les tècniques terapèutiques pròpies de la seva disciplina.

Tractem diferents afeccions i dolors:

  • Quiropòdia: destinada al tractament d’afeccions dermatològiques o afeccions de la pell (infeccions superficials, eliminació de callositats, tractament d’ungles, berrugues plantars, …) mitjançant l’aplicació de diferents tècniques no quirúrgiques
  • Exploració biomecànica: Estudi del peu i de les seves deformitats, anormalitats de la marxa i, en general, patologies de suport mitjançant anàlisi de l’estàtica i la dinàmica del pacient, a través de l’observació, proves clíniques funcionals, i amb suport de proves complementàries així com d’un podoscop
  • Podologia preventiva: Permet marcar unes directrius d’ús global i específic, dirigides a cada sector de la població (nens, esportistes, gent gran, …) susceptible de patir alteracions físiques (sobretot relacionades amb el peu i la quiropodologia)