Teràpia ocupacional

La teràpia ocupacional té com a objectiu recuperar o mantenir la independència funcional. Sempre des d’una visió global de la persona, tenint en comptes les seves activitats i l’entorn en el qual les realitza.

Promou l’autonomia personal i la prevenció de la dependència.

En Corporació Fisiogestion t’ajudem a:

  • Recuperar i/o mantenir les capacitats funcionals o aprendre noves habilitats, a través d’activitats terapèutiques
  • Superar les dificultats en la realització de les activitats quotidianes, ensenyant estratègies per a potenciar la independència i compensar les limitacions
  • Facilitar la integració en l’entorn comunitari
  • Valorar i assessorar en l’adaptació personalitzada de l’entorn, per a millorar l’ergonomia, l’accessibilitat i la seguretat
  • Valorar, assessorar i entrenar en l’ús de productes de suport i l’adaptació dels utensilis quotidians, tot això per a facilitar la realització de les activitats
  • Assessorar i entrenar al cuidador i a la família en tècniques d’activació del pacient i en estratègies per a cuidar-se i cuidar