XXIX Diada Pneumològica

25/07/2011 |

Durant els dies 7, 8 i 9 d´abril de 2011 va tenir lloc al Centre de Convencions i Negocis BCIN de Badalona, la XXIX Diada pneumològica que organitza la Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP). En aquestes jornades va estar representada la Corporació Fisiogestió amb la ponència ´Paper de la fisioteràpia en l´atenció domiciliària del pacient crònic pneumològica ´realitzada per la coordinadora Natàlia Torres.

La Diada va començar amb la Jornada d´Actualització en pneumologia en atenció primària que va tenir lloc el passat dijous dia 7 d´abril; en aquesta jornada es van tractar temes com la Síndrome d´Apnees-hipoapnees, les indicacions de rehabilitació respiratòria, la sospita de la malaltia ocupacional , el diagnòstic precoç de la neoplàsia de pulmó, les alteracions de la petita via aèria en l´asma bronquial i el MPOC, i l´aproximació a les proves radiològiques en pneumologia, tot això enfocat a l´Atenció Primària.

La jornada del divendres dia 8 d´abril es va organitzar en dos grups: el metge, i el d´infermeria i fisioteràpia.

El grup metge va tractar temes diversos com els biobancs, el diagnòstic precoç en càncer de pulmó, i les malalties minoritàries, entre d´altres.

El grup d´infermeria i fisioteràpia es va distribuir en quatre taules rodones: L´abordatge del pacient oncològic més enllà del diagnòstic, L´actualització en teràpia respiratòria, La síndrome d´apnea-hipoapnea del son, i El pacient crònic pneumològica: atenció domiciliària. És en aquesta última taula on la Corporació Fisiogestió va estar representada amb la ponència ´Paper de la fisioteràpia en l´atenció domiciliària del pacient crònic pneumològica´ realitzada per Natàlia Torres (coordinadora del Servei de Rehabilitació Domiciliària de l´àrea de Terrassa – Sant Quirze del Vallès).

La jornada de divendres va finalitzar amb la conferència no científica duta a terme per l´escriptor Sergi Pàmies que, amb un enfocament humorístic i irònic va fer una revisió de la pneumologia actual.
La jornada de dissabte dia 9 es va iniciar amb la defensa dels pòsters presentats i les comunicacions orals. Va finalitzar la jornada amb una sessió commemorativa dels 30 anys de les teràpies respiratòries (oxigenoteràpia domiciliària i CPAP), i la presentació del Pla Director de les Malalties Respiratòries (PDMAR). Per a consultes d´aquesta presentació:http://www.slideshare.net/jescarra/socap-09-04-2011-slideshare.

La XXIX Diada pneumològica organitzada per la SOCAP va comptar amb gran nivell científic i una excel.lent organització.

Natàlia Torres Sainz de Leciñana