Publicació de la 8a edició del Mètode de Mobilització dels Pacients

18/05/2010 |

El passat mes d´abril de 2010 l´editorial Elsevier / Masson va publicar la 8a edició del llibre “Mètode de Mobilització dels pacients. Ergomotricitat en l´Àmbit Assistencial“ de Paul Dotte.

Paul Dotte ens ofereix una nova edició del seu Mètode de mobilització dels pacients, que s´ha convertit ja en una tècnica clàssica i ineludible.

La finalitat d´aquest mètode té un doble propòsit:

– Facilitar la part física del treball assistencial.
– Promoure la participació activa del pacient.

Aquest llibre s´inclou en l´àrea de coneixement i d´habilitats pràctiques que conformen l´ergomotricitat. Aquesta 8a edició s´ha actualitzat donant continuïtat a les anteriors i té en compte la disponibilitat d´ajudes tècniques i d´equip especialitzat, així com la regulació dels aixecaments i el transport de càrregues, i les recomanacions en matèria de formació.

La revisió científica ha estat realitzada per Françoise Faguet, Ferran Montagut i Vanessa Puig, professionals de la Corporació Fisiogestión i formadors acreditats del Mètode Dotte.

La Corporació Fisiogestión és actualment l´única empresa autoritzada per SIFAM-Formació, per a impartir aquesta formació a Espanya i països llatinoamericans i compta amb un equip de 23 formadors.