Corporació Fisiogestión i BSA consoliden el seu model d’hospitalització domiciliària integral (HDI)

23/07/2015 |

La col·laboració entre Corporació Fisiogestión i el Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives de BSA (Badalona Serveis Assistencials), empresa que gestiona l’Hospital Municipal, el Sociosanitari El Carme i alguns CAPs de la ciutat, consolida el seu model d’hospitalització domiciliària integral (HDI). Aquest dispositiu, pioner a Catalunya, permet coordinar l’atenció rehabilitadora i les cures de geriatria, a domicili.

A través d’aquest model la persona malalta és atesa a casa amb totals garanties i els resultats clínics que s’obtenen de la intervenció són similars, i, en alguns aspectes, millors que els de l’hospitalització convencional, tot i que amb uns costos econòmics inferiors. En concret, l’HDI és un recurs alternatiu a l’hospitalització en dispositius d’atenció intermèdia (sociosanitària) que permet realitzar, a domicili, un abordatge integral dels pacients crònics d’edat avançada o molt avançada que afronten una situació de discapacitat derivada d’un procés agut de salut. El tret diferencial és l’adaptació multidisciplinària del model d’hospitalització a domicili convencional, ja que participen professionals de medicina i infermeria geriàtrica, metges rehabilitadors, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals i professionals de treball social.

Des de la seva posada en marxa l’any 2009 fins al 2014, el dispositiu d’HDI ha atès 1.344 pacients. Aproximadament en el 55% dels casos l’activació de l’HDI ha permès evitar l’ingrés del pacient en un dispositiu d’atenció intermèdia (convalescència o llarga estada). En el 45% restant dels casos, gràcies a l’HDI els pacients han pogut rebre l’alta hospitalària de forma precoç per ser atesos en el seu domicili. Aquesta atenció a domicili és més confortable per al pacient i li evita possibles complicacions derivades de l’estada a un hospital. El model d’HDI ha rebut diferents certificacions i reconeixements, com ara per part de l’Observatori d’Innovació en Gestió Sanitària a Catalunya.

Pel que fa als resultats clínics derivats de l’atenció mitjançant HDI, en comparació amb els de l’hospitalització convencional, cal destacar que aquest dispositiu redueix el risc d’institucionalització, de reingrés hospitalari i de caigudes, i agilita la recuperació de la mobilitat i l’autonomia del pacient. En termes generals, l’estabilització clínica i la recuperació de l’estat funcional del pacient es produiria 15 dies abans mitjançant HDI, ja que l’entorn domiciliari facilita el restabliment.

Pel que fa a la vessant econòmica, els costos directes -de personal- per a qualsevol procés ortogeriàtric són inferiors en l’HDI (1.464 euros de mitjana) que en l’hospitalització en un dispositiu d’atenció intermèdia (3.657 euros de mitjana). En aquest sentit, per exemple, a BSA el costos directes de l’atenció a un pacient amb fractura de fèmur a la unitat de convalescència és de 4.524 euros, davant dels 1.503 euros de cost de l’atenció al mateix pacient mitjançant HDI.

El dispositiu d’Hospitalització Domiciliària Integral presta servei a Badalona, Montgat, Tiana, Alella, Masnou, Ocata i Teià. Actualment s’està treballant per implantar de forma pilot l’HDI, en concret per a l’atenció al pacient d’ictus, en tres territoris més de Catalunya (Barcelona Litoral, Barcelona Nord i Vic). Aquest projecte d’extensió de l’HDI, en què professionals de BSA i Corporació Fisiogestión participen en qualitat d’assessors experts en el tema, s’emmarca en el “Pla director de malaltia vascular cerebral” i compta amb el suport del “Pla interdepartamental d’atenció social i sanitària”.

Font: Diari de Badalona
Foto: BSA