Corporació Fisiogestión dissenya el projecte Focus Group per a conèixer l’opinió dels seus pacients

16/11/2020 |

La Corporació Fisiogestión, té com a un dels seus objectius principals conèixer l’experiència percebuda en l’atenció i la satisfacció rebuda dels seus pacients durant els seus tractaments de rehabilitació ambulatòria. Per aquest motiu, es dissenya, dins dels marcs del Pla Estratègic i de Responsabilitat Social Corporativa el projecte Focus Group. Aquest projecte, liderat per la Direcció general, radica en l’interès d’aproximar-se a les persones usuàries dels serveis assistencials, per tal de poder conèixer i prendre en consideració la veu dels clients externs, els pacients i la societat, entenent que la humanització és un factor clau en el procés assistencial.

La prova pilot es va realitzar el 6 de febrer de 2020 en el centre ambulatori Corporació Fisiogestión Diagonal, abans de l’actual crisi sanitària. Aquesta experiència ha representat una oportunitat valuosa per a identificar les febleses i les fortaleses, des d’una visió constructiva. Així mateix, també ha permès conèixer les propostes d’accions i suggeriments aportats pels mateixos usuaris, amb la intenció de millorar el procés assistencial.

La Corporació Fisiogestión implantarà aquest projecte en els pròxims mesos en la resta dels seus centres per a garantir la millora contínua en els processos assistencials.