Acord de col·laboració amb MUTUAN, MPS

22/12/2014 |

Corporació Fisiogestión ha signat un acord de col·laboració amb l’entitat MUTUAM, MPS mitjançant el qual la Corporació assumirà la direcció i realització de les visites i/o interconsultes mèdiques, que portarà a terme un metge especialista en medicina física i rehabilitació, en el seu Hospital Sociosanitari MUTUAM GÜELL, situat a Barcelona, al carrer Mare de Déu de la Salut, núm. 49.