Suport Vital Bàsic Instrumentalitzat – Desfibril•lació Externa Automatitzada

31/05/2018 |

Durant el mes de maig s’han realitzat als nostres centres de Barcelona, Girona, Madrid i Astúries els cursos de “Suport Vital Bàsic Instrumentalitzat – Desfibril·lació Externa Automatitzada”, tant d’iniciació (6 hores lectives) com de reciclatge (4 hores lectives).

La Desfibril·lació i el Suport Vital Bàsic són les úniques accions que han demostrat un benefici indiscutible en la supervivència del pacient en parada cardiorespiratòria, sent el seu benefici proporcional a la rapidesa de la seva aplicació.

La supervivència de les persones afectades depèn d’un diagnòstic ràpid i d’un tractament immediat, i no pot esperar a l’arribada d’un professional sanitari. Per fer possible aquesta atenció immediata, la comunitat científica internacional-International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) i l’European Ressuscitation Council (ERC) – promou la formació acreditada de personal no mèdic en la utilització d’aquests aparells, així com la seva implantació.