Acord de col·laboració amb la Fundació Esmen

05/02/2020 |

Corporació Fisiogestión ha signat un acord amb la Fundació Esmen per l’adaptació dels tractaments del mètode Feskits al perfil específic de persones amb discapacitat i autisme, amb l’objectiu de donar una atenció especialitzada a totes les persones usuàries del centre ocupacional, així com per a emergir com a entitat de referència en l’ús de les TIC en el sector de la discapacitat intel·lectual.