Indicacions d’accés a ICF

  1. Utilizat el navegador Google Chrome.
  2. Anar a www.fisiogestion.com.
  3. Accedeix al centro virtual ICF.
  4. Introdueix les claus rebudes.
  5. Entrar els números amb atenció, sense afegir espais.
    El primer dia es requereix personalitzar i recordar la teva nova contrasenya.
  6. Accedir ara: http://www.sistemaicf.com/