Matilde Ortega i Carme Olivera, col·laboradores en tres capítols del llibre Les demències i la malaltia d’Alzheimer

Les professionals Matilde Ortega i Carme Olivera han col·laborat en tres capítols del llibre Les demències i la malaltia d’Alzheimer:

Capítol 10. “Canvis funcionals en geriatria i en les demències”.

Capítol 11. “Escales de valoració funcional en geriatria i en les demències”.

Capítol 21. “Fisioteràpia i teràpia ocupacional en geriatria i en les demències”.

Autors: Deví J, Deus J.

Títol: Les demències i la malaltia d’Alzheimer: Una aproximació pràctica i interdisciplinar.

Editorial: Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP), Barcelona 2004.