«Técnicas pedagógicas para monitores de personas laringectomitzadas»

Técnicas pedagógicas para monitores de personas laringectomitzadas.

Kit de Materials: Tècniques pedagògiques per a monitors de persones laringectomitzades.

Editor: Àrea de Projectes Socials i Assistencials Fundació «la Caixa», 2002.

Assessorament tècnic: FORTUNY C., LÓPEZ, E. Corporació Fisiogestión.